Arbetsflöde

Arbetsflöde

(1) Kontakt

Börja med att diskutera dina problem och behov på sidan Kontakt på den här webbplatsen. Samtalen är kostnadsfria.
Du kan kontakta oss via telefon, e-post eller ett möte online.

(2) Offert och kontrakt

Vi kommer att föreslå en avtalsplan och en ersättning i enlighet med detaljerna i din konsultation.
Vi utför arbetet efter att ha undertecknat ett sekretessavtal och andra avtal.

(3) Färdigställande

När arbetet är slutfört betalas ersättningen och kontraktet avslutas.
Uppföljningen efter det att kontraktet har slutförts sker också utan undantag.

Exklusivt konsultföretag (konsultativt kontrakt)

Processen från samråd till kontrakt är densamma som i punkterna (1) och (2) ovan, även när det gäller rådgivningskontrakt.
Du kan fritt välja hur din ersättning ska betalas ut under avtalsperioden, t.ex. halvårsvisa klumpsummor, årliga klumpsummor eller halva ersättningar för varje division eller koncernbolag.
Även under avtalsperioden kan avtalet ändras flexibelt enligt dina behov och omständigheter.

PAGE TOP