Pracovný tok

Pracovný tok

(1) Kontakt

Začnite tým, že prediskutujete svoje obavy a požiadavky na kontaktnej stránke tejto webovej stránky. Konzultácie sú bezplatné.
Môžete nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo na online stretnutí.

(2) Cenová ponuka a zmluva

Navrhneme vám zmluvný plán a odmenu podľa podrobností vašej konzultácie.
Prácu vykonávame po podpísaní zmluvy o mlčanlivosti a ďalších dohôd.

(3) Dokončenie

Po dokončení práce sa vyplatí odmena a zmluva je ukončená.
Bezpodmienečne sa vykonáva aj následná kontrola po ukončení zmluvy.

Exkluzívne poradenstvo (poradenská zmluva)

Postup od konzultácie k zmluve je rovnaký ako v bodoch (1) až (2), a to aj v prípade poradenských zmlúv.
Spôsob vyplácania odmeny počas zmluvného obdobia si môžete slobodne zvoliť, napríklad polročné paušálne platby, ročné paušálne platby alebo polovičné platby za každú divíziu alebo spoločnosť skupiny.
Aj počas zmluvného obdobia je možné zmluvu flexibilne meniť podľa vašich potrieb a okolností.

PAGE TOP