Diensten

Diensten

Overleg per geval (individuele contracten)

Deze dienst is bedoeld om u te helpen uw problemen met classificatie en verdragen voor de scheepvaart op te lossen, geval per geval.
U kunt zich concentreren op uw bedrijfsactiviteiten zonder u zorgen te maken over wat u moet doen.
Indien u vragen of problemen hebt, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.
【EXAMPLES】
"Wij willen certificering verkrijgen van verschillende classificatiebureaus en wij willen dat MM MCC namens mij een pre-evaluatie uitvoert, de nodige documenten voorbereidt en de certificering aanvraagt."
"Wij willen de Europese markt betreden en ik heb ontwerp- en ontwikkelingsondersteuning nodig vanuit het perspectief van de Europese classificatiebureaus."
"Wij zijn voor het gerecht gedaagd en hebben hulp nodig om uit te zoeken welke informatie wij in mijn voordeel kunnen gebruiken uit de internationale verdragen en classificatievoorschriften."
"Wij willen dat MM MCC opleidingsmateriaal voorbereidt en seminars houdt over de grondbeginselen van de classificatieregels voor zeeschepen en hoe die te onderzoeken. Ik wil dat MM MCC opleidingsmateriaal opstelt over de grondbeginselen van de classificatieregels en hoe die te controleren, en dat zij toezicht houdt op onze interne regels met betrekking tot classificatie."
"Wij willen dat MM MCC een audit van een classificatiebureau bijwoont en voor professionele interpretatie zorgt om ervoor te zorgen dat er geen non-conformiteiten optreden."
"Wij willen kosten besparen, dus hebben wij MM MCC nodig om de door onze leveranciers vereiste classificatiecertificaten te bekijken en ervoor te zorgen dat eventuele overbodige certificaten worden ingetrokken."
"Wij willen ons marktaandeel in China vergroten, dus hebben wij MM MCC nodig om onderzoek te doen en ons te helpen de diensten van classificatiebureaus te verkrijgen die ons een concurrentievoordeel zullen geven."

Exclusief advies (adviescontract)

Dit is een exclusieve dienst waarbij wij een diep inzicht hebben in de interne situatie en de bedrijfstak van uw bedrijf, en al uw behoeften en problemen kunnen aanpakken voordat zij zich voordoen.
Dankzij deze dienst kunt u zich concentreren op uw bedrijfsactiviteiten en kunt u advies krijgen over een breed scala van onderwerpen, van de meest triviale vragen tot bedrijfsbeslissingen.
Deze dienst is ideaal voor bedrijven die dagelijks te maken hebben met maritieme classificatie en verdragszaken, of voor bedrijven die voortdurend advies per geval nodig hebben, of voor bedrijven die een groot aantal groepsmaatschappijen of onderaannemers hebben.
 【EXAMPLES】
"Het is mogelijk dat een rederij het beheer en het onderhoud van haar tientallen classificatiecertificaten wil toevertrouwen. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van zijn tientallen scheepsclassificatiecertificaten, en moet ervoor zorgen dat zij op de hoogte blijven van de laatste versies van de relevante classificatieregels en verdragen, en dat zij op de hoogte worden gebracht van alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op hun producten."
"De maatschappij zal verantwoordelijk zijn voor de certificering van haar eigen schepen bij verschillende classificatiebureaus. Wij vertrouwen hun de taak toe om ons te helpen bij het verkrijgen van certificering voor verscheidene scheepsklassen, en om onze onderaannemers te ondersteunen ingeval zij verschillende certificeringen voor hun produkten nodig hebben. Wij zullen ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en het beheer van de certificering, met inbegrip van die van onze onderaannemers."
"Voortdurend overleg over de behandeling en opvolging van scheepsclassificatiecertificaten en EU-richtlijncertificaten zoals MED in het kader van fusies en overnames."
"Wij zullen blijven bijdragen tot kwaliteitsverbetering door halfjaarlijkse audits uit te voeren vanuit een classificatieperspectief in onze productiesites over de hele wereld. Wij zullen ook het Classificatiebureau steunen bij hun regelmatige audits."

Neem contact met ons op als u een uitdaging hebt!

Veel van onze klanten hebben geen duidelijk idee van wat zij willen, zoals in het voorbeeld hierboven.
Wat uw probleem ook is, neem contact met ons op en wij zullen u helpen om de beste oplossing voor uw probleem te vinden.
Zelfs nadat het contract ondertekend is, kunnen wij het plan wijzigen om het aan uw omstandigheden aan te passen.
Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen.

PAGE TOP