Darba plūsma

Darba plūsma

(1) Kontaktpersona

Sāciet, apspriežot savas problēmas un prasības šīs vietnes kontaktlapā. Konsultācijas ir bezmaksas.
Jūs varat sazināties ar mums pa tālruni, e-pastu vai tiešsaistē.

(2) Piedāvājums un līgums

Mēs piedāvāsim līguma plānu un atalgojumu saskaņā ar jūsu konsultācijā sniegto informāciju.
Mēs veicam darbu pēc konfidencialitātes līguma un citu līgumu parakstīšanas.

(3) Pabeigšana

Kad darbs ir pabeigts, atlīdzība tiek samaksāta un līgums ir izpildīts.
Arī pēc līguma pabeigšanas tiek veikta nepārtraukta turpmākā uzraudzība.

Ekskluzīvas konsultācijas (konsultāciju līgums)

Process no apspriešanās līdz līgumam ir tāds pats kā iepriekš (1)-(2) punktā, pat konsultāciju līgumu gadījumā.
Jūs varat brīvi izvēlēties atlīdzības izmaksas veidu līguma darbības laikā, piemēram, pusgada vienreizējos maksājumus, gada vienreizējos maksājumus vai pusmaksājumus par katru nodaļu vai grupas uzņēmumu.
Arī līguma darbības laikā līgumu var elastīgi mainīt atbilstoši jūsu vajadzībām un apstākļiem.

PAGE TOP