Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Κατά περίπτωση διαβουλεύσεις (ατομικές συμβάσεις)

Η υπηρεσία αυτή έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να επιλύσετε τα προβλήματα που σας απασχολούν σε σχέση με τη θαλάσσια ταξινόμηση και τις συμβάσεις κατά περίπτωση.
Μπορείτε να επικεντρωθείτε στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες χωρίς να ανησυχείτε για το τι πρέπει να κάνετε.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
【ΕΠΙΔΕΙΓΜΑΤΑ】
"Θέλουμε να λάβουμε πιστοποίηση από διάφορους νηογνώμονες και θέλουμε η MM MCC να πραγματοποιήσει μια προ-αξιολόγηση, να προετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβάλει αίτηση πιστοποίησης για λογαριασμό μου."
"Θέλουμε να εισέλθουμε στην ευρωπαϊκή αγορά και χρειάζομαι υποστήριξη σχεδιασμού και ανάπτυξης από την άποψη των ευρωπαϊκών νηογνωμόνων".
"Μας έχουν κάνει μήνυση και χρειαζόμαστε βοήθεια για να βρούμε ποιες πληροφορίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μου από τις διεθνείς συμβάσεις και τους κανόνες ταξινόμησης."
"Θέλουμε η MM MCC να προετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό και να διεξάγει σεμινάρια σχετικά με τα βασικά στοιχεία των κανόνων ταξινόμησης της ναυτιλίας και τον τρόπο έρευνας σε αυτούς. Θέλω η MM MCC να προετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τα βασικά στοιχεία των κανόνων ταξινόμησης και πώς να τους ελέγχει και να εποπτεύει τους εσωτερικούς μας κανόνες που αφορούν την ταξινόμηση."
"Θέλουμε η MM MCC να παρακολουθήσει έναν έλεγχο του νηογνώμονα και να παράσχει επαγγελματική διερμηνεία για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν μη συμμορφώσεις."
"Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος, γι' αυτό χρειαζόμαστε την MM MCC να εξετάσει τα πιστοποιητικά ταξινόμησης που απαιτούνται από τους προμηθευτές μας και να μεριμνήσει για την απόσυρση τυχόν περιττών πιστοποιητικών."
"Θέλουμε να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας στην Κίνα, οπότε χρειαζόμαστε την MM MCC να ερευνήσει και να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε τις υπηρεσίες των νηογνωμόνων που θα μας δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα."

Αποκλειστική συμβουλευτική (συμβουλευτική σύμβαση)

Πρόκειται για μια αποκλειστική υπηρεσία όπου έχουμε βαθιά γνώση της εσωτερικής κατάστασης και του κλάδου της εταιρείας σας και είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε όλες τις ανάγκες και τα προβλήματά σας πριν αυτά προκύψουν.
Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει να επικεντρωθείτε στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και να σας συμβουλεύουμε για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τα πιο ασήμαντα ερωτήματα έως τις επιχειρηματικές αποφάσεις.
Η υπηρεσία αυτή είναι ιδανική για εταιρείες που ασχολούνται καθημερινά με θέματα ναυτικής ταξινόμησης και συμβάσεων, ή για εταιρείες που χρειάζονται συνεχείς συμβουλές κατά περίπτωση, ή για εταιρείες που έχουν ένα ευρύ φάσμα εταιρειών του ομίλου ή υπεργολάβων.
 【ΕΠΙΔΕΙΓΜΑΤΑ】
"Ένας πλοιοκτήτης μπορεί να επιθυμεί να αναθέσει τη διαχείριση και τη συντήρηση των δεκάδων πιστοποιητικών ταξινόμησης που διαθέτει. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τη συντήρηση των δεκάδων πιστοποιητικών ταξινόμησης πλοίων της και για τη διασφάλιση της επικαιροποίησής τους με τις τελευταίες εκδόσεις των σχετικών κανόνων ταξινόμησης και συμβάσεων, καθώς και για την ενημέρωσή τους για τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν τα προϊόντα τους."
"Η εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των δικών της πλοίων σε διάφορους νηογνώμονες. Τους αναθέτουμε να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε πιστοποίηση για διάφορες κλάσεις πλοίων, καθώς και να υποστηρίξουν τους υπεργολάβους μας σε περίπτωση που χρειάζονται διάφορες πιστοποιήσεις για τα προϊόντα τους. Θα είμαστε επίσης υπεύθυνοι για τη συντήρηση και τη διαχείριση της πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης των υπεργολάβων μας".
"Συνεχείς διαβουλεύσεις σχετικά με τον χειρισμό και τη διαδοχή πιστοποιητικών ταξινόμησης πλοίων και πιστοποιητικών οδηγιών της ΕΕ, όπως το MED, στο πλαίσιο συγχωνεύσεων και εξαγορών."
"Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας με τη διενέργεια εξαμηνιαίων ελέγχων από την άποψη της ταξινόμησης στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας σε όλο τον κόσμο. Θα υποστηρίξουμε επίσης τον νηογνώμονα κατά τους τακτικούς ελέγχους που διενεργεί".

Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε μια πρόκληση!

Πολλοί από τους πελάτες μας δεν έχουν σαφή ιδέα για το τι θέλουν, όπως στο παραπάνω παράδειγμα.
Όποιο κι αν είναι το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε να βρείτε την καλύτερη λύση για το πρόβλημά σας.
Ακόμα και μετά την υπογραφή της σύμβασης, μπορούμε να αλλάξουμε το σχέδιο για να ταιριάζει στις περιστάσεις σας.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

PAGE TOP