Ροή εργασιών

Ροή εργασιών

(1) Επικοινωνία

Ξεκινήστε συζητώντας τις ανησυχίες και τις απαιτήσεις σας στη σελίδα Επικοινωνία αυτού του ιστότοπου. Οι διαβουλεύσεις είναι δωρεάν.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής συνάντησης.

(2) Προσφορά και σύμβαση

Θα σας προτείνουμε ένα σχέδιο σύμβασης και αμοιβής σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της διαβούλευσής σας.
Πραγματοποιούμε τις εργασίες μετά την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας και άλλων συμφωνιών.

(3) Ολοκλήρωση

Μόλις ολοκληρωθεί το έργο, η αμοιβή διακανονίζεται και η σύμβαση ολοκληρώνεται.
Η παρακολούθηση μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης πραγματοποιείται επίσης απρόσκοπτα.

Αποκλειστική συμβουλευτική (συμβουλευτική σύμβαση)

Η διαδικασία από τη διαβούλευση έως τη σύμβαση είναι η ίδια με τα σημεία (1) έως (2) ανωτέρω, ακόμη και στην περίπτωση συμβουλευτικών συμβάσεων.
Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα τον τρόπο καταβολής της αμοιβής σας κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όπως εξαμηνιαίες εφάπαξ πληρωμές, ετήσιες εφάπαξ πληρωμές ή μισές πληρωμές για κάθε τμήμα ή εταιρεία του ομίλου.
Ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου της σύμβασης, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες και τις περιστάσεις σας.

PAGE TOP