Průběh práce

Průběh práce

(1) Kontakt

Začněte tím, že své obavy a požadavky prodiskutujete na kontaktní stránce těchto webových stránek. Konzultace jsou bezplatné.
Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo na online schůzce.

(2) Cenová nabídka a smlouva

Navrhneme vám smluvní plán a odměnu podle podrobností vaší konzultace.
Práci provedeme po podpisu smlouvy o mlčenlivosti a dalších dohod.

(3) Dokončení

Po dokončení práce je odměna vyúčtována a smlouva je uzavřena.
Následná kontrola po dokončení zakázky je rovněž prováděna bezchybně.

Exkluzivní poradenství (poradenská smlouva)

Postup od konzultace ke smlouvě je stejný jako v bodech (1) až (2) výše, a to i v případě poradenských smluv.
Způsob výplaty odměny během smluvního období si můžete libovolně zvolit, např. pololetní paušální platby, roční paušální platby nebo poloviční platby za každou divizi nebo společnost ve skupině.
I v průběhu smluvního období lze smlouvu flexibilně měnit podle vašich potřeb a okolností.

PAGE TOP