Работен поток

Работен поток

(1) Контакт

Започнете с обсъждане на вашите проблеми и изисквания на страницата за контакти на този уебсайт. Консултациите са безплатни.
Можете да се свържете с нас по телефон, електронна поща или чрез онлайн среща.

(2) Оферта и договор

Ще ви предложим план на договора и възнаграждението в зависимост от подробностите на консултацията.
Извършваме работата след подписване на споразумение за конфиденциалност и други споразумения.

(3) Завършване

След приключване на работата се урежда възнаграждението и договорът се приключва.
След приключването на договора също се извършват последващи действия.

Изключителни консултации (консултантски договор)

Процесът от консултация до договор е същият като в точки (1) до (2) по-горе, дори в случай на договори за консултантски услуги.
Можете свободно да избирате начина на изплащане на възнаграждението си по време на периода на договора, като например полугодишни еднократни плащания, годишни еднократни плащания или половинчати плащания за всяко подразделение или дружество от групата.
Дори по време на периода на договора договорът може да бъде гъвкаво променян в зависимост от вашите нужди и обстоятелства.

PAGE TOP